Wat doe ik ...NLP

Als Internationaal Gecertificeerd NLP trainer geef ik trainingen en opleidingen aan diverse groepen. Zoals voor het instituut waar ik zelf de opleidingen heb gevolgd en als docente aan de volksuniversiteit. Ik voel ik me thuis binnen de korte trajecten en de workshops waarbij cursisten voor het eerst kennis maken met NLP als ook binnen de reguliere opleidingen NLP practitioner. Ik vind het erg leuk om een langer leerproces te begeleiden en te coachen.

Momenteel verzorg ik de volgende NLP trajecten
*Kennis maken met NLP
*Introductieavonden NLP
*Voor bedrijven Team dagen NLP 
*Transpersoonlijke coaching & counseling
*Coaching voor jongeren

Wat is NLP?
Neuro Linguïstisch Programmeren is een model voor het begrijpen en beïnvloeden van de innerlijke ervaring. NLP helpt mensen om de wisselwerking tussen gedachten gevoelens, overtuigingen en gedragingen te herkennen en op een positieve manier ongewenste patronen te veranderen.
Daarvoor werden bestaande inzichten uit de linguïstiek (taalkunde), de neurologie (leer van het zenuwstelsel), de psychologie en de cybernetica (stuurkunde) gecombineerd tot een nieuw geheel. NLP biedt gereedschappen voor menselijke communicatie. Het gaat om de communicatie met de verschillende kanten van je zelf en anderen. Daarbij wordt gewerkt met je taal, innerlijke beelden, emoties, overtuigingen en onbewuste non-verbale signalen.

NLP is een model, geen heilsleer
NLP is de afgelopen jaren in de media vertegenwoordigd door “motivational speakers”: gebruinde mannen die mensen op en neer laten springen en laten roepen dat ze alles kunnen. Soms wil men niets liever horen en heeft deze benadering op korte termijn succes. Het beeld van NLP is daardoor erg eenzijdig geworden. NLP biedt meer dan deze overgesimplificeerde presentaties doen vermoeden. NLP is zeker geen nieuwe heilsleer waarmee iedere menselijke hindernis moeiteloos opgelost kan worden. NLP is gewoon een prachtige verzameling modellen en technieken voor innerlijke verandering en communicatie. NLP kan heel effectief zijn en tegelijkertijd ook beperkingen hebben. “Het gebied” is immers zoveel meer dan “de kaart.”

Voor wie? Voor  iedereen!
Het NLP-model kan behulpzaam zijn voor een ieder die effectief en met een goed gevoel wil functioneren en communiceren. NLP omvat een verzameling speelse technieken om je in contact te brengen met informatie die je tot dan toe onbewust bij je droeg. NLP hanteert een tiental basisvooronderstellingen die, wanneer ze hun doel voorbij schieten, met evenveel gemak weer losgelaten kunnen worden. Eén ervan luidt: “gevoelens en overtuigingen zijn te veranderen en daarvoor draagt de mens reeds alle oplossingen in zich..”

NLP zoekt naar hulpbronnen en patronen die ingezet kunnen worden om vanuit de (huidige) ongewenste situatie te komen naar de (toekomstige) gewenste situatie. NLP zorgt voor het stellen van haalbare realistische doelen. NLP leert je om jezelf en anderen nauwkeurig te observeren zodat je beter afgestemd blijft. NLP helpt je om je innerlijke hulpbronnen te activeren. Met NLP leer je bewust je in je eigen taal uit te drukken, zodat je ook werkelijk zegt wat je bedoelt, voelt, doet of denkt. Walk your talk (Eric Schneider). NLP laat je communiceren met de verschillende “gedeelten” binnen jezelf die blijkbaar je aandacht vragen. Bijvoorbeeld door nare gevoelens, negatieve gedachten of een vervelend gevoel in je onderbuik.

Met NLP kun je sneller innerlijke conflicten en conflicten met anderen oplossen. NLP is een levenshouding. Daarvoor hebben we alleen een spiegel nodig waarin we durven te kijken. Je krijgt niet wat je wilt, maar je krijgt wat je voor jouw innerlijke groei nodig hebt.

NLP met ouders en kids,
Ook bij de Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld draag ik mijn kennis van NLP over, als gastdocent voor het project  “Anti Pest Campagne Voor Kids”.
Er worden, met groot succes, trainingen georganiseerd door heel Nederland. Voor de leerkrachten, de ouders, de gepeste kinderen, de pesters zelf en de toeschouwers.

De stichting gaat voor de “no-blaime” aanpak die aansluit op NLP modellen. Het gaat over  gedrag niet over identiteit. Deze worden maar te vaak met elkaar verward.
Bijvoorbeeld:
“Je bent een vervelend kind” 
Maar dat is niet wat je bent,
het is ‘n gedrag dat het kind neerzet.
Aan de hand van NLP modellen komen er oplossingen voor het probleem met elkaar.

Voor meer informatie: kijk op de linkspagina voor de website van de Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld.